Info pro zájemce

 

Členem ZKO 651 Svatava se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a  úkoly organizace. Osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy ZKO pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce. Vlastnictví psa není podmínkou. Členství v ZKO  je řádné a čestné.