Náš tým

 
ZKO sdružuje příznivce, majitele psů a zájemce o výcvik.
 
Výcviku v rámci ZKO se můžou zájemci účastnit formou členství, hostování nebo v rámci tzv. „školky
 
Orgány ZKO jsou
a) členská schůze
b) výbor ZKO
c) revizní komisař.
 
Struktura a působnost jednotlivých orgánů ZKO se řídí stanovami ČKS a statutem ZKO ČKS, který je k dispozici na internetových stránkách ČKS.