Výcvik

 • Prioritou ZKO je výcvik psů.
 • Hlavním výcvikovým dnem je sobota od 09:00 do 13:00 hodin (zpravidla od 09:00 do 11:00 poslušnost, od 11:00 do 13:00 obrany).
 • Všichni účastníci výcviku poslušnosti jsou povinni dostavit se do začátku výcviku, tj. do 9:00 hodin.
 • Pokud se člen ZKO či hostující člen hodlá zúčastnit pouze obranářského výcviku, může se dostavit až v 11:00 hodin.
 • Pořadí cvičících je obvykle dle pořadí při příchodu na cvičiště nebo dle domluvy s tím, že člen ZKO má přednost před hostujícím členem.
 • Rozvržení výcvikového dne může být upraveno výcvikářem, který v daný den vede výcvik.
 • Výcvik stop je domlouván individuálně.
 
 • Každý člen má právo využívat prostory cvičiště k výcviku psů a má k němu umožněný přístup (mimo klubovny).
 • Pokud člen požaduje zapůjčení kynologických pomůcek, mimo areál cvičiště, pak se na zapůjčení domluví dopředu s výcvikářem a bude o tom proveden záznam v zápůjční knize pověřenou osobou s uvedením podpisu vypůjčitele.
 • Každý člen má povinnost dbát o to, aby nebylo vybavení ZKO při výcviku zbytečně poškozováno. Pokud dojde nedopatřením k poškození výcvikových a kynologických pomůcek, bude toto písemně zaznamenáno a bude sjednána co nejdříve náprava. 
 • Pokud má člen v úmyslu v prostorách ZKO realizovat výcvik pro více členů ZKO, musí tuto skutečnost oznámit výcvikáři. 
 
Pro zájemce nabízíme PSÍ ŠKOLKU - jedná se o výcvikové dny pro štěňata, nezkušené psy a nezkušené majitele.